Các điểm cung cấp dịch vụ bưu cục

Danh Sách bưu cục

Số lượng bưu cục : 1735

STT Mã BC Tên bưu cục Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/TX Phường/Xã Địa chỉ chi tiết ĐT liên hệ
916 642100 Krông Nô Đắk Nông Krông Nô Đắk Mâm Tổ 4 TT Đắk Mâm, Krông Nô, Đắk Nông 02613584887
917 642113 Đăk Mâm Đắk Nông Krông Nô Đắk Mâm Tổ 8 TT Đắk Mâm Krông Nô 02613705105
918 642157 Buôn Choah Đắk Nông Krông Nô Buôn Choah Thôn 1 Buôn Choad Krông Nô 02613705240
919 642160 Nam Xuân Đắk Nông Krông Nô Nam Xuân Thôn Đắk Xuân Nam Xuân Krông Nô 02613596234
920 642228 Đức Xuyên Đắk Nông Krông Nô Đức Xuyên Thôn Xuyên Hải Đức Xuyên Krông Nô 02613581033
921 642240 Quảng Phú Đắk Nông Krông Nô Quảng Phú Thôn Phú Hưng Quảng Phú Krông Nô 02613581265
922 642260 Nam Nung Đắk Nông Krông Nô Nam Nung Buôn J Răh Nam Nung Krông Nô 02613582680
923 642268 Nâm N Đir Đắk Nông Krông Nô Nâm N'Đir Thôn Đắk Pri Nâm N đir Krông Nô 02613582601
924 642400 Cư Jút Đắk Nông Cư Jút Ea T'Ling 365 Nguyễn Tất Thành TT Eatling, Cư Jút 02613882239
925 642418 Tâm Thắng Đắk Nông Cư Jút Tâm Thắng Thôn 1 Tâm Thắng Cư Jút 02613883976
926 642460 Nam Dong Đắk Nông Cư Jút Nam Dong Thôn Trung Tâm, Nam Dong, Cư Jút, Đắk Nông 02613680032
927 642490 Ea Pô Đắk Nông Cư Jút Ea Pô Thôn Đắk Thanh Ea Pô Cư Jút 02613680650
928 642540 Đắk Rông Đắk Nông Cư Jút Đắk Drông Thôn 14 Đắk Rông Cư Jút 02613684041
929 642550 Đắk Wil Đắk Nông Cư Jút Đắk Wil Buôn Trum Đắk Wil Cư Jút 02613680363
930 642580 Cư Knia Đắk Nông Cư Jút Cư Knia Thôn 4 Cư Knia Cư Jút 02613680372

Các điểm cung cấp dịch vụ bưu điện

Danh sách bưu điện

Số lượng bưu điện : 930

STT Mã bưu điện Tên bưu điện Địa chỉ chi tiết Cung cấp dịch vụ
916 30000 VP Bưu Điện Tỉnh Tuyên Quang
917 30VP VP Bưu điện tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang
918 89VP VP Bưu điện tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long
919 28VP VP Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
920 32VP VP Bưu điện tỉnh Yên Bái Yên Bái
921 63VP VP Bưu điện tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk
922 64VP VP Bưu điện tỉnh Đăk Nông Đăk Nông
923 38VP VP Bưu điện tỉnh Điện Biên Điện Biên
924 81VP VP Bưu điện tỉnh Đồng Nai Đồng Nai
925 87VP VP Bưu điện tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp
926 90VP VP Bưu điện TP Cần Thơ Cần Thơ
927 10VP VP Bưu điện TP Hà Nội Hà Nội
928 18VP VP Bưu điện TP Hải Phòng Hải Phòng
929 70VP VP Bưu điện TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
930 554320 VP Bưu điện TP Đà Nẵng Đà Nẵng