Các điểm cung cấp dịch vụ bưu cục

Danh Sách bưu cục

Số lượng bưu cục : 1735

STT Mã BC Tên bưu cục Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/TX Phường/Xã Địa chỉ chi tiết ĐT liên hệ
901 641630 Ðak Mol Đắk Nông Đắk Song Đắk Môl Thôn 3A3 Đắk Mol Đắk Song 02613742630
902 641660 Thuận Hạnh Đắk Nông Đắk Song Thuận Hạnh Thuận Lợi Thuận Hạnh Đắk Song 02613705105
903 641680 Nâm N'Jang Đắk Nông Đắk Song Nâm N'Jang Thôn 2 Nâm Njang Đắk Song 02613713004
904 641683 Đăk N'Drung Đắk Nông Đắk Song Đắk NDRung Thôn 7 Đắk Ndrung Đắk Song 02613713246
905 641710 Trường Xuân Đắk Nông Đắk Song Trường Xuân Thôn 7 Trường Xuân Đắk Song 02613715001
906 641772 Nam Bình 2 Đắk Nông Đắk Song Nam Bình Thôn 1 Nam Bình Đắk Song 02613710678
907 641800 Ðak Mil Đắk Nông ĐắK Mil Đắk Mil 04 Nguyễn Tất Thành, Tổ 1, Đắk Mil, Đắk Mil 02613741876
908 641810 Đức Mạnh Đắk Nông ĐắK Mil Đức Mạnh Thôn Đức Trung Đức Mạnh Đắk Mil 02613746297
909 641820 Đức Lệ Đắk Nông ĐắK Mil Đức Mạnh Thôn Đức Lệ Đức Mạnh Đắk Mil 02613742697
910 641840 Đắk Rla Đắk Nông ĐắK Mil Đắk RLa Thôn 3 Đắk Rla Đắk Mil 02613744505
911 641860 Đắk Gằn Đắk Nông ĐắK Mil Đắk Gằn Thôn Sơn Thượng Đắk Gằn Đắk Mil 02613744508
912 641880 ĐắkLao Đắk Nông ĐắK Mil Đắk Lao Thôn 1 Đắk Lao Đắk Mil 02613741621
913 641910 Đắk Sắk Đắk Nông ĐắK Mil Đắk Sắk Thôn Xuân Lộc 1 Đắk Sắk Đắk Mil 02613742944
914 641970 Thuận An Đắk Nông ĐắK Mil Thuận An Thôn Thuận Hạnh Thuận An Đắk Mil 02613747063
915 642030 Đắk Ndrót Đắk Nông ĐắK Mil Đắk NDrót Thôn 5 Đắk N drót Đắk Mil 02613740498

Các điểm cung cấp dịch vụ bưu điện

Danh sách bưu điện

Số lượng bưu điện : 930

STT Mã bưu điện Tên bưu điện Địa chỉ chi tiết Cung cấp dịch vụ
901 62VP VP Bưu điện tỉnh Phú Yên Phú Yên
902 51VP VP Bưu điện Tỉnh Quảng Bình Bưu điện Tỉnh
903 56VP VP Bưu điện tỉnh Quảng Nam Quảng Nam
904 57VP VP Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi
905 20VP VP Bưu điện tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh
906 52VP VP Bưu điện tỉnh Quảng Trị Quảng Trị
907 95VP VP Bưu điện tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng
908 36VP VP Bưu điện tỉnh Sơn La Sơn La
909 84VP VP Bưu điện tỉnh Tây Ninh Tây Ninh
910 41VP VP Bưu điện tỉnh Thái Bình Thái Bình
911 25VP VP Bưu điện tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên
912 44VP VP Bưu điện tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa
913 53VP VP Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
914 86VP VP Bưu điện tỉnh Tiền Giang Tiền Giang
915 94VP VP Bưu điện tỉnh Trà Vinh Trà Vinh