Các điểm cung cấp dịch vụ bưu cục

Danh Sách bưu cục

Số lượng bưu cục : 1735

STT Mã BC Tên bưu cục Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/TX Phường/Xã Địa chỉ chi tiết ĐT liên hệ
1726 1340KD 1340 KD
1727 8647KD 8647 KD
1728 29VPKD 29 VPKD
1729 93VPKD 93 VPKD
1730 0400VN Khối VP TCT Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1900545481
1731 323301 VP BĐH Trấn Yên Số 183, Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên 02438780456
1732 326601 VP BĐH Mù Cang Chải Đường Nội Thị, Thị trấn Mù Căng Chải 02163878134
1733 325988 VP BĐH Trạm Tấu Đường Nội Thị, Thị trấn Trạm Tấu 02163876110
1734 51VPKD 51 VPKD Khối VPKD BĐ tỉnh Quảng Bình
1735 41VPKD 41 VPKD Khối VPKD BĐ tỉnh Thái Bình

Các điểm cung cấp dịch vụ bưu điện

Danh sách bưu điện

Số lượng bưu điện : 930