Các điểm cung cấp dịch vụ bưu cục

Danh Sách bưu cục

Số lượng bưu cục : 1735

STT Mã BC Tên bưu cục Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/TX Phường/Xã Địa chỉ chi tiết ĐT liên hệ
1711 973680 Phú Tân Cà Mau Phú Tân Phú Tân Ấp Cái Đôi xã Phú Tân 0917032004
1712 973700 Gò Công Cà Mau Phú Tân Việt Khái Ấp Gò Công xã Nguyễn Việt Khái 0948727675
1713 973770 Rạch Chèo Cà Mau Phú Tân Rạch Chèo Ấp Rạch Chèo xã Rạch Chèo 0917825250
1714 973900 Năm Căn Cà Mau Năm Căn Năm Căn Khóm 4, TT Năm Căn 0917039273
1715 6747VP 6747 VP
1716 6758KD 6758 KD
1717 1848VP 1848 VP
1718 8624VP 8624 VP
1719 1150VP 1150 VP
1720 1871KD 1871 KD
1721 1810KD 1810 KD
1722 1851KD 1851 KD
1723 1152KD 1152 KD
1724 1100KD 1100 KD
1725 1290KD 1290 KD

Các điểm cung cấp dịch vụ bưu điện

Danh sách bưu điện

Số lượng bưu điện : 930