Các điểm cung cấp dịch vụ bưu cục

Danh Sách bưu cục

Số lượng bưu cục : 1735

STT Mã BC Tên bưu cục Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/TX Phường/Xã Địa chỉ chi tiết ĐT liên hệ
946 652510 Bình Tân Khánh Hoà Nha Trang Vĩnh Trường 02 Kho Cảng, Phường Vĩnh Trường 02583 881 724
947 652900 Ninh Hòa Khánh Hoà Ninh Hòa Ninh Hiệp 181 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp 02583 844 200
948 652970 Hòn Khói Khánh Hoà Ninh Hòa Ninh Diêm 04 Lê Hồng Phong, Phường Ninh Diêm 02583 849 200
949 653500 Vạn Ninh Khánh Hoà Vạn Ninh Vạn Giã 186 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã 3828188 (ext.456)
950 653700 Diên Khánh Khánh Hoà Diên Khánh Diên Khánh 52 Lý Tự Trọng, Thị trấn Diên Khánh 02583 850 206
951 654000 Khánh Vĩnh Khánh Hoà Khánh Vĩnh Khánh Vĩnh 9 đường 2 tháng 8, Thị trấn Khánh Vĩnh 02583 790 270
952 654200 Khánh Sơn Khánh Hoà Khánh Sơn Tô Hạp 35 Lê Duẩn, Thị trấn Tô Hạp 02583 869 201
953 654400 Cam Ranh Khánh Hoà Cam Ranh Cam Lợi 253 Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi 02583 854 443
954 654530 Mỹ Ca Khánh Hoà Cam Ranh Cam Nghĩa Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Cam Ranh 02583 857 378
955 655200 Cam Lâm Khánh Hoà Cam Lâm Cam Đức 364 Trường Chinh, Thị trấn Cam Đức 02583 983 500
956 660000 Phan Rang - Tháp Chàm Ninh Thuận Phan Rang Tháp Chàm Thanh Sơn 217 Thống Nhất - Phường Thanh Sơn 0259.3824430
957 661080 Bưu cục 16 tháng 4 Ninh Thuận Phan Rang Tháp Chàm Tấn Tài 44 Đường 16/4, Phường Tấn Tài 0259.3823544
958 661950 Tháp Chàm Ninh Thuận Phan Rang Tháp Chàm Đô Vinh 03 Đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh 0259.3888099
959 662600 Ninh Hải Ninh Thuận Ninh Hải Khánh Hải Khu phố Khánh Sơn, Thị Trấn Khánh Hải 0259.3873315
960 662900 Bác Ái Ninh Thuận Bác Ái Phước Đại Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại 0259.3840007

Các điểm cung cấp dịch vụ bưu điện

Danh sách bưu điện

Số lượng bưu điện : 930