Các điểm cung cấp dịch vụ bưu cục

Danh Sách bưu cục

Số lượng bưu cục : 1735

STT Mã BC Tên bưu cục Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/TX Phường/Xã Địa chỉ chi tiết ĐT liên hệ
931 642600 Trúc Sơn Đắk Nông Cư Jút Trúc Sơn Thôn 6 Trúc Sơn Cư Jút 02613882225
932 642700 Đăk Glong Đắk Nông Đắk Glong Quảng Khê Thôn 6 Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông 02613540420
933 642710 Đắk Ha Đắk Nông Đắk Glong Đắk Ha Thôn 1 Đắk Ha Đắk Glong 02613757001
934 642720 Quảng Sơn Đắk Nông Đắk Glong Quảng Sơn Thôn 2 Quảng Sơn Đắk Glong 02613758047
935 642758 Đắk R'Măng Đắk Nông Đắk Glong Đắk R'Măng Thôn 1 Đắk R măng Đắk Glong 02613540336
936 642780 Ðak Som Đắk Nông Đắk Glong Đắk Som Thôn 3 Đắk Som Đắk Glong 02613540620
937 643000 Tuy Đức Đắk Nông Tuy Đức Đắk Búk So Thôn 3 Đắk Bút So, Tuy Đức, Đắk Nông 02613646656
938 643040 Đắk Rtih Đắk Nông Tuy Đức Đắk RTih Thôn 3 Đắk R tih Tuy Đức 02613648332
939 643080 Quảng Tân Đắk Nông Tuy Đức Quảng Tân Thôn 8 Quảng Tân Tuy Đức 02613648633
940 643100 Quảng Trực Đắk Nông Tuy Đức Quảng Trực Thôn 2 Quảng Trực Tuy Đức 02613648700
941 650000 Nha Trang Khánh Hoà Nha Trang Xương Huân 01 Pasteur Phường Xương Huân 02583 821 271
942 650900 Hệ 1 Khánh Hòa Khánh Hoà Nha Trang Xương Huân 01 Pasteur Phường Xương Huân 02583 810 907
943 651190 Đồng Đế Khánh Hoà Nha Trang Vĩnh Hải 394 Đường 2/4 Phường Vĩnh Hải 02583 831 461
944 651270 Vạn Thạnh Khánh Hoà Nha Trang Vạn Thạnh 12 Trần Quý Cáp Phường Vạn Thạnh 02583 824 203
945 652070 Lê Thánh Tôn Khánh Hoà Nha Trang Lộc Thọ 50 Lê Thánh Tôn Phường Lộc Thọ 02583 823 907

Các điểm cung cấp dịch vụ bưu điện

Danh sách bưu điện

Số lượng bưu điện : 930