HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

1. Đăng ký tài khoản

1.1. Đăng ký tài khoản

Người đăng ký là cá nhân/tổ chức có nhu cầu sử dụng PostID, truy cập https://postid.vnpost.vn/ -> chọn “Đăng ký”, hoặc từ cổng thông tin điện tử của các Đơn vị có kết nối với Bưu điện Việt Nam( như Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia https://dichvucong.gov.vn/), chọn đăng ký tài khoản -> chọn loại tài khoản là Bưu điện Việt Nam, nhập các thông tin tài khoản như sau:

Trường hợp người đăng ký là cá nhân:

Màn hình nhập thông tin đăng ký tài khoản cá nhân

  • Tên tài khoản: tên viết liền không dấu, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân… Trường hợp tên tài khoản trùng với tên đã có trên hệ thống thì phải chọn tên khác.
  • Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu, mật khẩu sẽ bắt buộc phải thay đổi khi kích hoạt, vì vậy khi đăng ký nên dùng nhập mật khẩu tạm thời.
  • Nhập các thông tin cá nhân:
 • Họ và tên (*): Đầy đủ dấu, tiếng việt như trên giấy tờ tùy thân
 • Giới tính (*)
 • Ngày sinh (*)
 • Thư điện tử (không bắt buộc)
 • CMND/CCCD (*): Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân
 •  Điện thoại di động (*)
  • Nhập các thông tin địa chỉ thường trú theo giấy tờ tùy thân
 • Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Phường/xã (*): Chọn theo danh sách
 • Địa chỉ chi tiết: Nhập chi tiết thôn/xóm/tổ dân phố, số nhà…Nếu có thể hiện trên giấy tờ tùy thân (Lưu ý: Không nhập lại Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Phường/xã)
  • Nhập các thông tin địa hiện tại (chỗ ở hiện nay). Click “Địa chỉ thường trú là địa chỉ hiện tại” để copy thông tin địa chỉ thường trú xuống địa chỉ hiện tại
 • Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Phường/xã (*): Chọn theo danh sách
 • Địa chỉ chi tiết: Nhập chi tiết thôn/xóm/tổ dân phố, số nhà…Nếu có thể hiện trên giấy tờ tùy thân (Lưu ý: Không nhập lại Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Phường/xã)
  • Hình thức kích hoạt tài khoản: Lựa chọn qua tin nhắn SMS OTP hoặc email
  • Lựa chọn hình thức xác thực đa yếu tố (hiện đang mặc định là SMS OTP): Đây là phương thức để tăng tính bảo mật. Khi đăng nhập hệ thống, ngoài nhập mật khẩu, người sử dụng sẽ phải nhập OTP do hệ thống gửi qua số điện thoại đã đăng ký mới truy cập được hệ thống
  • Nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình
  • Tích chọn vào ô “Bằng cách nhấp vào Đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản, Chính sách chia sẻ thông tin của chúng tôi” để đăng ký tài khoản.

Kích chọn “Đăng ký”.

Trường hợp người đăng ký là tổ chức:

                                 Màn hình nhập thông tin đăng ký là tổ chức

  • Tên tài khoản:Tên viết liền không dấu, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân… Trường hợp tên tài khoản trùng với tên đã có trên hệ thống thì phải chọn tên khác.
  • Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu, mật khẩu sẽ bắt buộc phải thay đổi khi kích hoạt, vì vậy khi đăng ký nên dùng nhập mật khẩu tạm thời.
  • Nhập các thông tin tổ chức:
 • Tên  tổ chức (*): Đầy đủ dấu, tiếng việt như trên giấy đăng ký kinh doanh
 • Mã số thuế (*)
 • Email (nếu có)
 • Người đại diện (*): Tên người đại diện theo pháp luật trong giấy đăng ký kinh doanh
 • Điện thoại di động (*)
 • CMND/CCCD (*): Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân
  • Nhập các thông tin địa chỉ của tổ chức: Thông tin địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh
 • Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Phường/xã (*): Chọn theo danh sách
 • Địa chỉ chi tiết: Nhập chi tiết thôn/xóm/tổ dân phố, số nhà…Nếu có thể hiện trên giấy tờ (Lưu ý: Không nhập lại Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, Phường/xã)
  • Hình thức kích hoạt tài khoản: Lựa chọn qua tin nhắn SMS OTP hoặc Email
  • Lựa chọn hình thức xác thực đa yếu tố (hiện đang mặc định là SMS OTP): Đây là phương thức để tăng tính bảo mật. Khi đăng nhập hệ thống, ngoài nhập mật khẩu, người sử dụng sẽ phải nhập OTP do hệ thống gửi qua số điện thoại đã đăng ký mới truy cập được hệ thống
  • Nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình
  • Tích chọn vào ô “Bằng cách nhấp vào Đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản, Chính sách chia sẻ thông tin của chúng tôi” để đăng ký tài khoản.
  • Kích chọn “Đăng ký”.

1.2. Kích hoạt tài khoản

Tùy thuộc việc lựa chọn hình thức kích hoạt lúc đăng ký là qua Email hay tin nhắn SMS OTP, mà có cách kích hoạt khác nhau:

 • Nếu đăng ký kích hoạt qua Email thì hệ thống sẽ tự động gửi Email cho Người đăng ký. Người đăng ký mở Email và kích chọn vào “Link kích hoạt” như màn hình dưới đây.

Màn hình email kích hoạt

 • Nếu đăng ký kích hoạt qua tin nhắn SMS OTP thì Người đăng ký nhập mã OTP (được nhắn đến số điện thoại đăng ký) vào hệ thống->Chọn “Kích hoạt” như màn hình bên dưới.

Màn hình nhập mã OTP kích hoạt

Sau khi kích hoạt, hệ thống PostID sẽ cung cấp cho Người đăng ký tài khoản nhưng vẫn đang ở mức xác thực thấp (mức độ 1), chưa sử dụng được đầy đủ các giao dịch điện tử. Người đăng ký phải mang giấy tờ theo quy định đến điểm cung cấp dịch vụ của Bưu điện để xác minh, xác thực tài khoản (nâng xác thực lên mức độ 3) để sử dụng.

1.3. Gửi lại mã kích hoạt

Trong trường hợp hệ thống chưa gửi mã kích hoạt, cá nhân/ tổ chức có thể yêu cầu gửi lại mã kích hoạt, truy cập https://postid.vnpost.vn/ -> chọn “Đăng nhập”-> chọn “Gửi lại mã”

                                                  Màn hình đăng nhập

Màn hình hiển thị yêu cầu nhập thông tin tài khoản cần gửi lại mã kích hoạt, cá nhân/ tổ chức nhập tên tài khoản, mật khẩu chọn hình thức nhận mã kích hoạt( có thể chọn kích hoạt qua email hoặc SMS OTP)-> chọn Gửi mã kích hoạt.

                                          Màn hình gửi lại mã kích hoạt