PostID là gì?

Là Dịch vụ cung cấp và quản lý tài khoản định danh, xác thực điện tử (PostID) cho Cá nhân,
Tổ chức được cung cấp bởi Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam (Viet Nam Post)

Ai có thể đăng ký POSTID?

  • Cá nhân đã có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
  • Tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân
  • Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được cấp DUY NHẤT 01 tài khoản PostID

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ PostID

Bước 1

Đăng ký tài khoản

Bước 2

Xác minh

Bước 3

Phê duyệt

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Đối tác